• cerveny-salonek
 • halali
 • hry
 • kone
 • ms
 • skola
 • zamek-kunin
 • slavnost
 • sport
 • stul
 • zamecky-pokoj
 • zivy-obraz
 • Červený salónek
 • zámecké halali
 • XII. Hry bez venkovských hranic v Kuníně 12.6.2010
 • slavnosti
 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy
 • slavnost
 • Šatny TJ
 • hostiny a oslavy na zámku
 • zámecký pokoj
 • živý obraz na zámku Kunín

Nejnovější na EÚD

Datum vyvěšení:
14.10.2014

Datum vyvěšení:
14.10.2014

Datum vyvěšení:
11.10.2014

Nejbližší akce regionu


MOD_EVENTLIST_DALSIAKCE

Restaurace a ubytování

Restaurace
U Dobré hraběnky
 • bezbariérová
 • catering
 • extra salónek
 • klimatizace
 • letní zahrádka
 • nekuřácký podnik
 • parking
 • pořádání akcí
 • rozvoz jídel
 • točená Kofola
 • točené nealko pivo
 • wi-fi
Ubytování na zámku
 • 3 dvoulůžkové pokoje
 • 1 pokoj jednolůžkový (s přistýlkou)
 • zařízeno v zámeckém stylu
 • s vlastním sociálním zařízením
 • přístup k internetu
 • bezbariérové

Hlavní strana

Print

Zámecká restaurace U Dobré hraběnky

Posted in Restaurace

logo restaurace maléStylová  nekuřácká restaurace se nachází v přízemí zámku Kunín. Kapacita restaurace - 43 osob, salónek - 40 osob, posezení pod stanem u kuželny 100 osob. V letním období je možné posezení na zahrádce. V restauraci lze realizovat svatební hostiny, oslavy, firemní večírky či jiné akce. Zájemci si mohou zahrát kuželky v replice dřevěné kuželny nebo se ubytovat ve stylových podkrovních pokojích s vlastním sociálním zařízením. Zámek je bezbariérový - vybaven plošinou. V restauraci i v pokojích je dostupné wifi připojení k internetu.Moravské Kravařsko

Získali jsme regionální značku "Moravské Kravařsko regionální produkt"

Majitel a provozovatel: Obec Kunín, Kontaktní telefon: 607 846 256 - akce, termíny, 775 576 268 - rezervace stolů a jídel.

Restaurace na Facebooku: www.facebook.com/ZameckarestauraceKunin

Denní menu na: http://www.lunchtime.cz/u-dobre-hrabenky/denni-menu/

U Dobré hraběnk...
U Dobré hraběnky
U Dobré hraběnk...
U Dobré hraběnky
U Dobré hraběnk...
U Dobré hraběnky
U Dobré hraběnk...
U Dobré hraběnky
restaurace_1
restaurace_1
Svatební tabule...
Svatební tabule v salónku pro 40 osob
Svatební tabule
Svatební tabule
Svatební tabule
Svatební tabule

PROVOZNÍ DOBA od 1. 5. 2014:

Pondělí: 10:00 - 15:00
Úterý: 10:00 - 19:30
Středa: 10:00 - 19:30
Čtvrtek: 10:00 - 19:30
Pátek: 10:00 - 21:30
Sobota: 10:00 - 21:30
Neděle: 10.00 - 18:00
Print

Barokní zámek Kunín

Posted in Zámek

Zámecký park, v...
Zámecký park, veteráni
zámek Kunín
zámek Kunín
zámek Kunín
zámek Kunín
Zámek Kunín náleží k nejcennějším barokním zámkům celé Moravy. Pro hrabata z Harrachu jej v letech 1726 - 1734 vybudoval věhlasný rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt. Největšího rozkvětu se zámek dočkal na přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-Zeilu, rozené z Harrach-Hohenemsu, která zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Jeho nejznámějším žákem byl pozdější Otec národa a velký český historik František Palacký. Zdevastovaný zámek je od roku 1999 ve vlastnictví Obce Kunín. Prošel rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí  původní zámecké sbírky. Zámeckou expozici provozuje Správa zámku Kunín, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.

Print

Kostel Povýšení Svatého kříže

Posted in Kostel nebo kaple

most u kostela
most u kostela
Kostel Povýšení...
Kostel Povýšení Svatého Kříže
Kostel Povýšení...
Kostel Povýšení Svatého Kříže
Místo pro kostel bylo zvoleno v samé blízkosti zámku a 27. srpna 1810 se odehrálo slavnostní položení základního kamene. Kostel byl původně postaven bez věží, ty byly přistaveny r. 1863. Jsou 30 m vysoké. Záznamy v kronice praví, že jejich hroty jsou v úrovni dlažby novojičínského náměstí.

Print

Hrobka Schindlerů

Posted in Hřbitov/hrobka

hrobka rodiny S...
hrobka rodiny Schindlerů
hrobka rodiny S...
hrobka rodiny Schindlerů
Hrobka Schindlerů uvnitř uchovává pozůstatky nejznámější majitelky zámku hraběnky Marie Walburgy z Truchsess - Waldburg - Zeilu. Její osudy jsou dostatečně známy, nepovedené manželství s důstojníkem Klementem Aloisem hrabětem z Truchsess - Waldburg - Zeilu, tragická úmrtí čtyř dětí, hraběnčiny deprese i její šlechetné úsilí o povznesení vzdělání dětí svých poddaných.

Víceúčelové hřiště v obci Kunín

eu-rop-2

Název projektu: Víceúčelové hřiště v obci Kunín

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/03.00615

Obec Kunín v současné době realizuje projekt s názvem "Víceúčelové hřiště v obci Kunín", který je kofinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007-2013.

Realizací projektu dojde k vytvoření multifunkčního hřiště (včetně dětského hřiště) a rekonstrukci zpevněných ploch v jeho blízkém okolí a v okolí budovy ZŠ Kunín. Nové multifunkční hřiště bude realizováno na místě původního, technicky a bezpečnostně nevyhovujícího hřiště v rámci volného prostranství za budovou základní školy. Hlavním cílem projektu je tak vytvoření zázemí pro sportovní a volnočasový život našich obyvatel a případně i obyvatel obcí spádových. Výsledkem projektu proto bude zlepšení občanské vybavenosti v obci v oblasti sportu a volnočasových aktivit nejen pro všechny místní obyvatele, ale také pro žáky místní ZŠ či místní sportovce sdružené v rámci TJ SOKOL Kunín.

Projekt je ve své stavební části realizován v průběhu roku 2014, kdy na konci měsíce července 2014 dojde k závěrečnému ukončení všech projektových aktivit a prací a k závěrečnému vyúčtování celé akce ve vztahu k poskytovateli dotace - tedy Úřad Regionální rady pro ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu kofinancování projektových výdajů) je obec Kunín. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky uznatelných výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

Demolice objektu č. p. 6 v obci Kunín

eu rop

Název projektu: Demolice objektu č. p. 6 v obci Kunín

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/03.01181

Obec Kunín v roce 2013 a 2014 realizovala projekt s názvem "Demolice objektu č. p. 6 v obci Kunín", který je kofinancován z evropských prostředků prostřednictvím dotačního titulu ROP Moravskoslezsko pro období 2007-2013.

Tento projekt sledoval jeden primární cíl, a to demolici a následnou revitalizaci plochy v centru obce, konkrétně se jednalo o demolici bývalého lihovaru/pivovaru v obci, poblíž budovy kunínského zámku. Důvodem pro realizaci celého projektu byl velmi špatný až havarijní stav dané budovy, která byla pro další využití zcela nevhodná (a to zejména s přihlédnutím k jejímu hygienickému a především pak statickému stavu). Jediným prvkem stavby, který byl zachován, jsou historické sklepní prostory. Důvodem pro jejich ponechání je jejich památková a zejména pak historická hodnota, kterou plánuje obec Kunín v budoucnu využít pro další rozvojové záměry obce.

Projekt byl ve své stavební (resp. demoliční) části realizován v průběhu roku 2013 a počátku roku 2014, kdy na konci měsíce března 2014 dojde k závěrečnému ukončení všech projektových aktivit a prací a k závěrečnému vyúčtování celé akce ve vztahu k poskytovateli dotace - tedy Úřad Regionální rady pro ROP NUTS II Moravskoslezsko.

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu kofinancování projektových výdajů) je obec Kunín. Na vrub obecního rozpočtu jde 15 % z celkové částky uznatelných výdajů, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu způsobilých výdajů bude financováno pomocí strukturálních fondů EU.

Územní plán obce Kunín

Šance pro Váš rozvoj

integr-oper-prg-eu

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Obec Kunín čerpá finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím kterých financuje projekt tvorby návrhu územního plánu obce Kunín a jeho úpravy.

Název projektu: Územní plán Kunín
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/17.08508

Projekt začal dne 27. 11. 2012, kdy zadání územního plánu schválilo zastupitelstvo obce Kunín. Během projektu již došlo k vypracování návrhu územního plánu a jeho vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Projekt bude ukončen 30. 6. 2014.

Podrobné informace o Integrovaném operačním programu naleznete na těchto internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Vzděláváním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří

Obec Kunín je zapojena do projektu Vzděláváním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří.

Začátek projektu odstartoval již v květnu roku 2012. Zapojeným obcím bylo umožněno zaměstnat vybrané účastníky projektu, kteří museli projít stanoveným školením, a následně na tyto zaměstnance získat podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ve formě mzdových příspěvků, po dobu min. 12 měsíců.

zvyseni-zamestnanosti-RP-600

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v  rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v  rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2012 do 30.4.2013 bylo v  obci Kunín v  rámci projektu podpořeno 6 pracovních míst na VPP za 500 319,- Kč, z  toho výše příspěvku z  Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 425  271,15 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 75  047,85 Kč. 
Pracovní místa podpořená v  rámci VPP byla zaměřena na koordinaci činnosti pracovníků veřejné služby, údržbu zeleně, úklid v obci, péči o životní prostředí atd.

esf-oplz

Obecní úřad Kunín

Kunín 69

742 53 Kunín

tel: (+420) 556 749 342

fax: (+420) 556 749 326

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
From Address: To:

eu-rop-2