Kunín - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Vyvěšeno: 17. 6. 2019
Mimořádné opatření č.29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 10. 2020
Mimořádné opatření č.28/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 10. 2020
Záměr nájmu nemovité věci - garáže p.č. 1077 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 11. 2020 Datum sejmutí: 10. 12. 2020
prodej pozemků - p.č. 464 a část pozemku p.č. 465/1 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 11. 2020 Datum sejmutí: 10. 12. 2020
Vyvěšeno: 6. 8. 2019 Datum sejmutí: 22. 8. 2019
Vyvěšeno: 21. 8. 2020
Plán financování obnovy kanalizace na období 2020 - 2029 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Obřadní dny pro svatební obřady na zámku a v parku na rok 2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 9. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
Vyvěšeno: 17. 6. 2019
Obřadní dny pro svatební obřady na zámku a v parku na rok 2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 8. 1. 2019 Datum sejmutí: 20. 12. 2019
Informace ohledně zpracování osobních údajů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 5. 2018 Datum sejmutí: 29. 5. 2021
Vyvěšeno: 8. 9. 2016 Datum sejmutí: 24. 9. 2016
Vyvěšeno: 14. 1. 2015
Pozvánka na jednání valné hromady Regionu Poodří Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 11. 2020 Datum sejmutí: 15. 12. 2020
Pozvánka na 13. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 11. 2020 Datum sejmutí: 4. 12. 2020
Návrh rozpočtu Regionu Poodří na rok 2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 11. 2020 Datum sejmutí: 15. 12. 2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2021 - 2024 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 11. 2020 Datum sejmutí: 15. 12. 2020
Návrh Střednědobý výhled 2021 - 2026 - MIKROREGION ODERSKO Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 11. 2020
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele 2021 - MIKROREGION ODERSKO Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 11. 2020
Vyvěšeno: 8. 1. 2020
Vyvěšeno: 20. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
Vyvěšeno: 7. 10. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Smlouva o dílo č. 2020/0785 - Kunín - propojovací komunikace před ZŠ Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 10. 2020 Datum sejmutí: 30. 11. 2020
Kupní smlouva - Citroen Berlingo Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 10. 2020
Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci obcí na projektu "Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 10. 2020
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy obecního úřadu - Kunín 69 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 9. 2020 Datum sejmutí: 31. 1. 2021
Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma - FORESTER SERVIS, s.r.o. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 9. 2020 Datum sejmutí: 31. 3. 2021
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Kunín - doplnění kanalizace - ÚZSVM Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 9. 2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Kunín - doplnění kanalizace - Státní pozemkový úřad Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 9. 2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Kunín - doplnění kanalizace - Povodí Odry, s.p. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 9. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Propojovací komunikace před základní školou Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 6. 2020
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 6. 2020
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 6. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
Dohoda O2 Profi Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 6. 2020
Vyvěšeno: 25. 6. 2019 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 25. 6. 2019 Datum sejmutí: 30. 6. 2021
Smlouva o dílo: Projektová dokumentace: Rekonstrukce bytového domu v obci Kunín Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: Prodloužení chodníku podél silnice č. III/04734 v Kuníně Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Smlouva o dílo: Nutné opravy zámku Kunín Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje - "Projektová dokumentace - rekonstrukce byt.domu" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 12. 2018
Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 11. 2018
Smlouva o zřízení služebnosti Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 11. 2018
Mezitimní závěrka k 30.9.2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 11. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2022
Mezitimní závěrka k 30.6.2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2022
Mezitimní závěrka k 31.3.2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2022
Účetní závěrka obce Kunín k 31.12.2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 16. 3. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2021
Mezitimní závěrka k 30.9.2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 11. 2019 Datum sejmutí: 1. 1. 2021
Mezitimní závěrka k 30.6.2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 8. 2019 Datum sejmutí: 1. 1. 2021
Mezitimní závěrka k 31.3.2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 6. 5. 2019 Datum sejmutí: 1. 1. 2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 5. 2020 Datum sejmutí: 19. 5. 2023
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 5. 2020 Datum sejmutí: 19. 5. 2023
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č.4/2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 7. 2019 Datum sejmutí: 18. 7. 2022
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2018 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 30. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 5. 2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2018 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 30. 5. 2018 Datum sejmutí: 31. 5. 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 11. 2020 Datum sejmutí: 8. 12. 2020
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 8. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Rozpočet Základní škola a Mateřská škola Kunín, p.o. na rok 2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 31. 1. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Kunín Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 31. 1. 2020
Vyvěšeno: 2. 1. 2019 Datum sejmutí: 18. 1. 2019
Vyvěšeno: 23. 7. 2018
Klíče Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 5. 2017 Datum sejmutí: 18. 5. 2020