ObčanServer

Mapové podklady obce

Facebook

 

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 9. 2020

bo

Bude polojasno až oblačno, od JZ místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Aktuální teplota

23.9.2020 19:21

Aktuální teplota:

20 °C

Vlhkost:

70,5 %

Rosný bod:

14,5 °C

Obsah

Včelařský spolek

-

Kunínští včelaři

Dnešní oficiální název, se kterým jsou včelaři z Kunína spojeni je Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bartošovice na Moravě. Tato základní organizace sdružuje včelaře z Obcí Kunín, Hukovice, Bartošovice a Nová Horka. Je registrována v rejstříku ekonomických subjektů pod IČ 62330951. Při své činnosti využívá i e-mail: zobartosovicenamorave@vcelarstvi.cz a bankovní účet č. 0111596441/0300.

Novodobé sdružení včelařského spolku v obci Kunín je zaznamenáno okolo roku 1948, kdy bylo v naší obci zaevidováno 285 včelstev a včelařství bylo na značném vzestupu.

Náš včelařský svaz má za úkol řádně pečovat o svá včelstva, aby byla zabezpečena  opylovací činnost. Našimi dalšími cíli jsou propagovat obor včelařství u veřejnosti a omlazovat členskou základnu ku prospěchu nás všech.

Naše základní organizace je řízena výborem, který se stará o chod organizace a připravuje členské a výborové schůze. V současnosti jsou členy výboru tito níže uvedení lidé:

Předseda:  Bc. Pavel Malčík
Místopředseda: Daniel Krmenec
Jednatel: Miroslav Kubový, st.
Pokladník: Lukáš Holuša
Referent pro práci s mládeží: Lenka Procházková

S ohledem na skutečnost, že naše základní organizace sdružuje včelaře z několika obcí, je činnost v jednotlivých obcích organizována prostřednictvím jednotlivých důvěrníků.

Včelaři z Kunína na požádání pořádají přednášky o včelaření (např. v místní škole), pořádají výstavy k propagaci včelařství, zvou mezi sebe představitele obcí a v poslední době prezentují svou činnost v místním zpravodaji. Taktéž přispívají svými produkty do tomboly místních plesů nebo na pečení perníků místními seniorkami pro pořádání různých akcí v obci. V neposlední řadě jsou nápomocni radou i zkušenostmi v oboru včelařství všem občanům obce.

Naše členská základna má k 1.1.2015 31 členů, kteří zazimovali celkem 256 včelstev. Z tohoto počtu je v Obci Kunín 13 včelařů, kteří zazimovali 80 včelstev. V letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem medu a s chorobami, které decimují naše včelstva po jejich zazimování. Ke konci roku 2014 činí ztráty včelstev v Kuníně u jednotlivých včelařů až 70 %.  Průměrný věk včelařů v celé naší základní organizaci je 57 let, průměrný věk včelařů v Kuníně je 54 let.

Včelaři naší organizace mají umístěna svá včelstva převážně ve dvou oblastech, v CHKO Poodří, které je tvořeno lužními lesy, ale i v oblasti hojně osévanou řepkou olejkou, která je významnou snůškovou plodinou.

V některých letech se stává, že občané Kunína zaregistrují ulétlé roje našich včelařů. Pro odchyt těchto rojů lze využít níže uvedených telefonních kontaktů:

Bc. Pavel Malčík – 604 657 243
Miroslav Kubový, st. – 605 339 602

Závěrem dovolte citát ze včelařského kalendáře Mudr. J. Hajdůškové a ing. V. Duchače: Mít krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, pocit sounáležitosti s přírodou a láskou ke včelám. Neznám žádný lidský obor lidské činnosti, který přírodě více dává než odebírá.


VČELAŘSKÝ PODZIM ROKU 2019

Včelstva jsou již doplněna zásobami pro zimní přežití a nastala poslední fáze léčení a kontrola zdravotního stavu včelstev. Z mnoha stran slyšíme o kolapsových stavech a negativních dopadech na zdravotní stavy včelstev nejenom z důvodů varroázy, ale i ze stresů, virů, plísní a mnoho jiných nástrah ovlivňujících populaci včelího společenství.

Rok 2019 byl z pohledu medové snůšky spíše podprůměrným dle údajů statistického hlášení. V ZO ČSV z.s. Bartošovice n/M, do které patří i včelaři z Kunína je v evidenci k 1.9.2019 - 29 včelařů s 264 včelstvy z toho v obci Kuníně včelaří 12 včelařů s 95 včelstvy. Až předjaří roku 2020 ukáže jak se projevily znepokojující zprávy ve stavech našich včelařů.

Z činnosti spolku pouze ve zkratce: Přednáška o přírodě, včelách i včelařích v pastelkové školce,  bohoslužba za včelaře, přátele i příznivce včelařství, navázání kontaktu s organizátorem úspěšné včelařské výstavy v Kunvaldu.

I když se včelstvu, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestraná péče si udělá to, co se mu bude hodit nejlépe.

Děkujeme všem za účast, pomoc i podporu včelařské činnosti.

jednatel spolku ZO ČSV z.s.


Včelařská vzpomínková prezentace u příležitosti významných dějinných událostí

Na svátek svatého Martina s odkazem a vzpomínkou na válečné veterány a ukončení 1. světové války /před 100 lety 11.11. 1918 v 11 hod. 11 min./ se uskutečnila mše svatá za včelaře a jejich rodinné příslušníky v místním farním kostele v Kuníně. Závěrem byla přednesena i známá Modlitba včelaře. Následné pohoštění před kostelem perníčky s motivem včeliček, medovníkem i specielně vyrobenou medovinou dalo možnost obeznámit zúčastněné se stavem včelstev i včelařů v Kuníně.

Děkujeme Všem, kteří svou účastí v slunném nedělním dopoledni zavzpomínali a podpořili práci včelařů ku prospěchu nás všech.

K příležitosti významné události pro Českou republiku vysadili včelaři 100 stromků lípy srdčité, našeho národního stromu.

citace: "lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848 , kde se lípa stala oficielně stromem Slovanů. Od té doby jí za svůj národní strom považují i Češi."

Obřad za včelaře v místním kostele 11.11.2018 Medové pohoštění po mši


Kunínští včelaři ve fotografii

Členská základna se v průběhu let 2014 - 2016 nijak zásadně nezměnila. Obměňovaly se pouze stavy včelstev, zejména pro včelstva nepříznivém období let 2014/2015, kdy došlo k citelným úhynům. Díky trpělivosti a píli včelařů se stavy včelstev v roce 2016 vrátily na dlouhodobý průměr.

Včelaři po této zkušenosti mnohem lépe a zodpovědněji přistupují k pokynům v oblasti preventivních opatření, obměňují technické zázemí v chovech a věnují zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu včel.

Fotogalerie pod textem přibližuje osvětovou činnost místních včelařů v obci, propagaci spolku, účast členů u spřátelených včelařských spolků i jednotlivých včelařů. Zobrazuje práci včelaře praktickými ukázkami a seznamuje širokou veřejnost s přínosy ale i problémy včelaření.


Poděkování včelařům

ZO ČSV Bartošovice poděkovala svým členům příteli  A. ČERŇANOVI - J. SOURALOVI  a  M. KUBOVÉMU za jejich dlouholetou chovatelskou činnost a obětavost, za přínos pro nás i přírodu samou při příležitosti jejich životního jubilea formou Děkovného listu na výroční včelařské schůzi dne 11. 2. 2017.

Předání děkovného listu čenům spolkuObětaví členové včelařského spolku s děkovným listem


Stavy včelstev

Rok Stav k 01.09. Stav k 01.05. Počet včelařů
2014 268 234 34
2015 171 97 29
2016 222 170 32
2017 258 191*  

 

 

 

 

 

       * stav k 15.02.2017