ObčanServer

Mapové podklady obce

Facebook

 

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Knihovna po rekonstrukci

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 7. 2018

bo

Bude polojasno až oblačno, na jihu místy, jinde jen ojediněle přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Aktuální teplota

22.7.2018 01:14

Aktuální teplota:

19,8 °C

Vlhkost:

73,4 %

Rosný bod:

14,9 °C

Obsah

Realizace bezpečnostních úprav na I/57

Typ: ostatní
Stavební práce na projektu zvýšení bezpečnosti v silničním provozu zejména chodců jsou v plném proudu

Situace v oblasti dopravy a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v obci je stále horší a je s podivem, že doposud zatím dochází na komunikaci I. třídy č. 57 k víceméně lehčím nehodám. Neuplyne den, kdy bychom nebyli svědky minimálně rizikových situací, ke kterým dochází vlivem stále frekventovanější dopravy nebo bezohlednosti řidičů.

Pro zlepšení bezpečnosti v dopravě v naší obci byly vytipovány 4 lokality na silnici I/57, které projektanti ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně v roce 2014 rozpracovali ve studii bezpečnosti a navrhli řešení ke zlepšení situace zejména chodců. Na základě této studie byla zpracována projektová dokumentace.

Projektová dokumentace řeší lokální úpravy silnice I/57 v obci a napojujících se komunikací. Jedná se o lokality označené jako SO 101 – Křižovatka u ČSPHM (čerpací stanice ABoil), SO 102 – Křižovatka silnic I/57 a III/04734 (centrum obce), SO 103 – Přechod pro chodce a zastávka u mlékárny a SO 104 – Přechod pro chodce u kostela. Tato čtyři řešená místa je možné si prohlédnout na výkresech umístěných na chodbě obecního úřadu.

Silnice je liniová stavba, což znamená, že stavební zásahy byť do jejího nejbližšího okolí znamenají mnoho práce v přípravě potřebné dokumentace, všemožných souhlasů a povolení, ačkoliv se jedná „jen“ o 4 lokality na této komunikaci v katastru obce. Pro přípravu projektové dokumentace a stavební povolení bylo potřeba vstoupit v jednání se všemi vlastníky pozemků, kterých se úpravy dotknou. Všichni tito majitelé nemovitostí museli udělit souhlas s provedením stavby, aby mohlo být vydáno stavební povolení. V praxi to znamenalo jednat s 16 vlastníky – jednotlivci, firmami či úřady a zajistit od nich tyto souhlasy tak, aby byly dodrženy lhůty spojené s vyřizováním stavebního povolení. To, co běžně trvá i půl roku, se podařilo vyřídit za 2 měsíce. Díky tomu, obec mohla v lednu podat žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. V několika posledních dnech jsme se dozvěděli, že Státní fond projektu přiznal dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů. Koncem května jsme podali ještě jednu žádost o dotaci z MAS Regionu Poodří. Až bude vyhodnocena i tato žádost a pokud bude úspěšná, Zastupitelstvo obce rozhodne o přijetí té dotace, která bude pro obec výhodnější.

V rámci SO 101 (křižovatka u ABoil) bude prodloužen chodník od mostu podél silnice až ke křižovatce se silnicí I/57. V místě konce zaoblení nároží křižovatky silnic I/57 a III/46428 (silnice na Hukovice) je navržen přechod pro chodce. Přechod pro chodce bude nasvětlen dvěma svítidly.

V rámci SO 102 (centrum obce) bude usměrněna rozlehlá odsazená křižovatka silnic I/57, III/04734 (Suchdolská) a místní komunikace (na Malou Stranu). Dva přechody pro chodce na silnici I/57 (u hasičárny, u Jednoty) zůstanou zachovány a budou doplněny o střední dělicí ostrůvky. Přechod pro chodce u budovy Jednoty bude přisunut blíže k řešené křižovatce. Přechod pro chodce na silnici III/04734 (Suchdolská) zůstane zachován v původní poloze, dojde pouze k předláždění nástupních ploch. Přechody pro chodce budou nasvětleny vždy dvěma svítidly. Připojovací pruh ze silnice III/04734 bude zrušen a tato plocha bude využita jako postranní zelený pás. Stávající autobusová zastávka u zdravotního střediska (směr Fulnek) bude odsunuta o cca 80 m zpět směrem na Nový Jičín mimo rozhledové trojúhelníky místní komunikace. Stávající autobusová zastávka ve směru na Nový Jičín se rovněž nachází v rozhledovém trojúhelníku, v tomto případě však výjezdu z parkoviště osobních automobilů. Tato bezpečnostní závada bude vyřešena novým napojením parkoviště v odsunuté poloze ve staničení km 0,07453. Nové napojení šířky 6 m bude překonávat silniční příkop pomocí propustku. Napříč zrušeným vjezdem na parkoviště bude nově veden chodník.

V rámci SO 103 (přechod a zastávka u mlékárny) bude vybudován nový chodník od přesunuté zastávky autobusu u mlékárny (směr Fulnek) ke křižovatce silnice I/57 s místní obslužnou komunikací. Autobusová zastávka bude nově zřízena v zálivu. Před domem č. p. 95 bude zřízen přechod pro chodce, který zajistí bezpečné přecházení chodců. Přechod pro chodce bude nasvětlen dvěma svítidly.

V rámci SO 104 bude upraven stávající přechod pro chodce přes silnici I/57 u kostela a zámku. Stávající přechod spojuje lávku s ústím účelové komunikace zpřístupňující areál zámku a neskýtá zde bezpečnou čekací plochu pro chodce. Navržený přechod bude odsunut o cca 6,5 m směrem na Nový Jičín. Tím dojde k vytvoření chráněných čekacích ploch na obou stranách přechodu. Dále bude díky vysazeným chodníkovým plochám zkrácena délka přechodu z původních cca 14 m na 7 m, což odpovídá požadavku vyhlášky i normy. Nový přechod bude nasvětlen dvěma svítidly. Pro zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců na vozovku před přechodem ze směru od Fulneku bude aplikována optická psychologická brzda s akustickým efektem.

Stavební práce probíhají od 12. června. Nejprve se bude stavět na pravé straně komunikace ve směru od Nového Jičína na výše popsaných místech po celé její délce. Práce na celé komunikaci I/57 by měly na sebe navazovat tak, aby byla zachována průjezdnost obcí. Provoz je v případě potřeby řízen dočasnými semafory. Celkové úpravy by měly být dokončeny do 10. října.

V průběhu těchto úprav bude provoz v celé obci komplikovaný a bude vyžadovat pevné nervy, trpělivost a ohleduplnost na všech stranách.


Přílohy

Vytvořeno: 31. 7. 2017
Poslední aktualizace: 2. 8. 2017 23:03
Autor: Správce Webu