ObčanServer

Mapové podklady obce

Facebook

 

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 7. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 15 až 11°C.

Přehrát/Zastavit Další

Aktuální teplota

4.7.2020 05:01

Aktuální teplota:

13,8 °C

Vlhkost:

87,1 %

Rosný bod:

11,7 °C

Obsah

Výběrové řízení - referent/ka obecního úřadu

Typ: ostatní
Výběrové řízení - referent/ka obecního úřadu 1Obecní úřad Kunín hledá nového zaměstnance.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starostka obce Kunín vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

REFERENT/KA OBECNÍHO ÚŘADU

s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

 

Druh práce: referent obecního úřadu

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 10. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců

Místo výkonu práce: obec Kunín

 

Charakteristika vykonávané práce:

• podatelna – příjem, evidence a odesílání písemností, vedení elektronického systému spisové služby, elektronické podatelny a datových schránek, autorizovaná konverze dokumentů se spisovou agendou související,

• spisovna a archivace písemností obce a obecního úřadu – systematické ukládání písemností, inventarizace a skartace archivních fondů a sbírek,

• zajištění průběžné aktualizace úřední desky, včetně elektronické – vyvěšování, svěšení a evidence vyvěšovaných úředních listin, vyhlášek, odesílání vyhlášek po svěšení správním orgánům, vedení evidence zveřejněných dokumentů,

• majetek obce – zajištění komplexní agendy nemovitého majetku, jeho nabývání, pronájem, pacht, prodej, kontrola, příprava podkladů a zajišťování nabývacích dokladů k nemovitostem za účelem převodu nemovitostí jiných vlastníků na obec, zajišťování veškerých převodů nemovitého majetku obce, zajišťování zřizování a rušení služebnosti ve vztahu k majetku obce,

• evidence veškerých smluv uzavřených obcí, příprava podkladů pro jejich uzavírání

• evidence revizních zpráv k zařízením obce, evidence kontrolních prověrek na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, dohled nad termíny revizí plynu, elektřiny, tlakových nádob, hasicích přístrojů, hromosvodů,

zajištění výkonu státní správy na úseku komunikací a silničního hospodářství – správní řízení týkající se komunikací,

• povolování zřízení vjezdu k domům, povolování zvláštního užívání komunikací a chodníků,

• agenda GDPR,

• kopírování dokumentů.

 

Požadované vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním oboru nebo vyšší odborné vzdělání

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jiné předpoklady: • fyzická osoba starší 18 let • státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice • způsobilost k právním úkonům • trestní bezúhonnost • ovládaní jednacího jazyka

Jiné požadavky Obce Kunín pro vznik pracovního poměru: • aktivní znalost cizího jazyka (AJ, NJ) • schopnost třídit a zpracovávat informace • řidičský průkaz skupiny B • znalost práce na PC (MS Windows, MS Office) • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost • společenská úroveň jednání a vystupování • odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení • ochota se dále vzdělávat

Výhodou: • odborná praxe v úřadu územního samosprávného celku

Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení

Požadované doklady:

a) přihláška k výběrovému řízení,

b) strukturovaný profesní životopis s motivačním dopisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků pro vznik pracovního poměru, nepovinně též dalších znalostí a dovedností c) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

e) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

f) jiné doklady osvědčující splnění „jiných požadavků obce“,

 
Přihláška musí obsahovat: • jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče, (telefonický a případně e-mailový kontakt) • číslo občanského průkazu • datum a podpis uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. Přihlášku a výše uvedené dokumenty zasílejte do 25.07.2018 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu Obecního úřadu Kunín, starostka, Kunín 69, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do VŘ Referent/ka obecního úřadu Kunín“. Předpokládaný termín výběrového řízení: 30.07.2018.

 

Kontakt pro uchazeče: Dagmar Novosadová, starostka,

telefon: 607 846 256, e-mail: starosta@kunin.cz

Vyhlášení výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení je zveřejněno na webových stránkách obce Kunín na úřední desce.

 

Sdělení: V rámci výběrového řízení bude Obec Kunín, IČ 00600733, se sídlem Kunín 69, 742 53 Kunín, v nezbytném rozsahu zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a případně sjednání pracovní smlouvy. Mezi tyto osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení. V souladu s příslušnými právními předpisy dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, případně právo vznést námitku týkající se zpracování osobních údajů. Další Vaše práva, zákonné důvody, zásady zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení naleznete na titulni-stranka/


Příloha

Vytvořeno: 10. 7. 2018
Poslední aktualizace: 10. 7. 2018 09:00
Autor: Správce Webu