Navigace

Obsah

OZV č. 1/2021, o nočním klidu (192.09 kB)

OZV č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/1998 o ochraně životního prostředí

OZV č. 1/2020, o místních poplatcích

OZV č. 6/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Nařízení obce Kunín č. 3/2019, kterým se vydává Tržní řád obce

OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Příloha č. 1 OZV č. 1/2019 stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, stanoviště kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad - zelené

OZV č. 1/2016, kterou se zrušuje OZV č. 3/2000, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce

OZV č. 1/2012, o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na území obce


Neplatné vyhlášky

OZV č. 2/2020, o nočním klidu

OZV č. 1/1998, o ochraně životního prostředí

OZV č. 5/2019,  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 4/2019, o místních poplatcích

OZV č. 2/2019, o nočním klidu

OZV č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 2/2012, o místních poplatcích