Navigace

Obsah

Pozvánka na 10. zasedání ZO

1_Program

2_Zpráva o ověření zápisu

3_Nový člen ZO na uprázdněný mandát

4_Kontrola plnění úkolů

5_1_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 221/2

5_2_Majetkové záměry - darování stavby a prodej pozemku

5_3_Majetkové záměry - prodej části pozemku p.č. 1481

5_4_Majetkové záměry - odkoupení pozemku CIDEM

5_5_Majetkové záměry - prodej povodňových domků včetně pozemků

6_1_Závěrečný účet obce za rok 2019

6_2_Výkaz plnění rozpočtu

6_3_Inventarizační zpráva za rok 2019

6_4_ Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné

6_5_Příloha k 31.12.2019

6_6_Rozvaha k 31.12.2019

6_7_Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

6_8_Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ a MŠ

6_9_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

7_1_Rozpočtové opatření 2/2020

7_2_Rozpočtové opatření 2/2020 - tabulka

7_3_Hospodaření k 31.5.2020

7_4_Přehled plnění daně

8_1_Kalkulace skutečnost stočné

8_2_Stočné - tabulková část

9_Dodatek č. 1 Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko

10_Zpráva o činnosti Rady obce

11_1_Zápis finančního výboru

12_OZV č. 2/2020, o nočním klidu


Zápis ZO č. 10/2018-2022