Navigace

Obsah

Pozvánka na 11. zasedání ZO

1_Program

3_Kontrola plnění úkolů

4_1_Majetkové záměry - žádost o úpravu kupní smlouvy

4_2_Majetkové záměry - žádost o úpravu kupní smlouvy

4_3_Majetkové záměry - žádost o úpravu kupní ceny

4_4_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 2033/3

4_5_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 221/2

4_6_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 3290/2

4_7_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 1481

4_8_1_Majetkové záměry - odkup pozemku p.č. 447

4_8_2_Nabídka na odkup pozemku

4_9_1_Majetkové záměry odkup pozemku p.č. 25/2

4_9_2_Kupní cena pozemku ÚZSVM

5_1_Rozpočtové opatření 3/2020

5_2_Návratná finanční výpomoc ZŠ Kunín

5_3_Rozpočtové opatření č. 3/2020 - návrh

5_4_Porovnání daní

6_1_Návrh OZV č. 3/2020, kterou se ruší OZV č. 1/1998, o ochraně ŽP

6_2_OZV č. 1/1998, o ochraně ŽP

7_1_Smlouva o spolupráci obcí - nádobí OPŽP

7_2_Smlouva o spolupráci obcí - kompostéry OPŽP

8_Kotlíkové půjčky

9_Návrhy usnesení

9_1_Zápis Kontrolního výboru Regionu Poodří

9_2_Závěrečný účet DSO Regionu Poodří 2019

9_3_Závěrečný účet za rok 2019 DSO SOMPO

9_4_Závěrečný účet za rok 2019 Mikroregion Odersko

10_Volba členů finančního výboru a Školské rady

12_1_Zápis kontrolního výboru

12_2_Zápis finančního výboru


Zápis ZO č. 11/2018-2022