Navigace

Obsah

Pozvánka na ZO

1_Program

3_Kontrola plnění úkolů

4_1_Majetkové záměry - odstoupení od smlouvy

4_2_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 1301

4_3_Majetkové záměry - prodej částí pozemků p.č. 465_1 a 464

4_4_Majetkové záměry - kupní a zástavní smlouva povodňové domky

5_1_Rozpočtové opatření 4/2020 - komentář

5_2_1_Rozpočtové opatření 5/2020 - komentář

5_2_2_Rozpočtové opatření 5/2020 - návrh

5_2_3_ Porovnání daní

5_2_4_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

6_1_Rozpočet obce na rok 2021 - návrh

6_2_Rozpočet obce na rok 2021 - komentář

7_Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022

8_Výpočet kalkulace stočné

9_OZV č. 4/2020, o místním poplatku za komunální odpad

10_Kotlíkové půjčky

11_Sociální fond

12_1_Stanovy Mikroregionu Odersko

12_2_Stanovy Mikroregionu Odersko - hlasování per rollam

13_Zápis z KV Mikroregionu Odersko

14_Zpráva o činnosti Rady obce

15_1_Zápis kontrolního výboru

15_2_Zápis finančního výboru

16_Termíny zasedání ZO v roce 2021

17_Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí veřejné finanční podpory (spolky)