Navigace

Obsah

Pozvánka na 2. ZO

1_Program

2_1_Zpráva o ověření zápisu a námitky

2_2_Námitky k zápisu

3_Kontrola plnění úkolů

4_1_Majetkové záměry - smlouva o smlouvě budoucí

4_2_Majetkové záměry - prodej pozemku

4_3_Majetkové záměry - prodej pozemku

5_1_Rozpočtové opatření VI/2018

5_2_Rozpočtové opatření VII/2018 - komentář

5_2_Rozpočtové opatření VII/2018 - tabulka

6_Rozpočet - komentář

6_Rozpočet 2019 - návrh

7_Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ

8_OZV č. 2/2018, o místním poplatku

8_Právní rozbor návrhu OZV č. 2/2018

9_1_Výpočet ceny pro stočné dle FV

9_2_Informace MZE k výši stočného

9_3_Stanovení výše stočného na rok 2019

10_Jednací řád ZO

11_Výbory

12_Zápis kontrolního výboru Mikroregionu Odersko

13_Zpráva o činnosti rady obce

14_Termíny zasedání ZO v roce 2019


 

Zápis ZO č. 2/2018-2022