Navigace

Obsah

15_Program obnovy obce Kunín

1_Program

3_Kontrola plnění úkolů

4_1_Majetkové záměry - prodej pozemku

4_4_Majetkové záměry - odkoupení pozemku

4_5_Majetkové záměry - bezúplatný převod pozemku

5_1_1_Rozpočtová opatření

5_1_1_Rozpočtová opatření - tabulková část

5_1_2_Rozpočtová opatření - protinávrh

5_1_2_Rozpočtová opatření - protinávrh - tabulková část

5_3_1_Cenová nabídka údržby parku

5_3_2_Cenová nabídka studie parku

5_3_3_Cenová nabídka rybník

5_3_4_Cenová nabídka sekačka

6_1_Žádost o dotaci Myslivecké sdružení

6_2_Žádost o dotaci Farnost

6_3_Žádost o dotaci Sdružení rodičů

6_4_Žádost o dotaci TJ

6_5_Žádost o dotaci Včelaři

6_6_Žádost o dotaci Zahrádkáři

7_Sociální fond

8_1_OZV č. 1/2019, stanovení systému nakládání s odpady

8_2_Právní rozbor OZV

8_3_Příloha k OZV 1/2019

9_OZV č. 2/2019, o nočním klidu

10_Jednací řád ZO

12_ASOMPO

13_Určený zastupitel k ÚP

14_Prezentace kotlíkové půjčky

16_Zpráva kontrolního výboru Regionu Poodří

18_1_Zápis kontrolního výboru

18_2_Zápis finančního výboru ze dne 13.2.

18_3_Zápis finančního výboru ze dne 5.3.

19_Kontrolní výbor - návrh na doplnění členů

20_Souhlas se zapojením do projektu ZŠ


Zápis z 4. ZO