Navigace

Obsah

Informace o konání 5. zasedání ZO

1_Program

2_Zpráva o ověření zápisu

3_Kontrola plnění úkolů

4_1_Majetkové záměry - koupě pozemku p.č. 1965/4

4_2_Majetkové záměry - darování pozemku Rybáři

4_3_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 946

4_4_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 1846

4_5_Majetkové záměry - prodej části pozemku p.č. 484/1

5_Závěrečný účet obce za rok 2018

5_1_ Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu - výkaz FIN

5_2_Příloha č. 2 - Rozvaha sestavená k 31.12.2018

5_3_Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty

5_4_Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky

5_5_Příloha č. 5 - Inventarizační zpráva

5_6_Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku hospodaření

5_7_Příloha č. 7 - Účetní závěrka ZŠ a MŠ

6_1_Bezpečnostní opatření na silnici I/57

6_2_Výpočet nabídkové ceny - přechody

7_Financování sociálních služeb ORP NJ

8_1_Rozpočtové opatření 3/2019

8_2_1_Rozpočtové opatření 4/2019 - komentář

8_2_2_Rozpočtové opatření 4/2019 - tabulky

9_Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory spolkům

10_1_Stanovy MO

10_2_Upravené stanovy MO 2019 dle 3.VH

11_Smlouva o spolupráci obcí

12_Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2018

13_Závěrečný účet DSO SOMPO

14_Závěrečný účet Mikroregionu Odersko

15_1_Zadání studie

15_2_Zadání studie - Územní plán

15_3_Územně analytické podklady

15_4_TZ US studie Čarodějka

15_5_Územní studie Čarodějka

17_1_Zápis Finančního výboru

17_2_Zápis Kontrolního výboru

17_3_Zápis Komise životního prostředí


Zápis z 5. ZO