Navigace

Obsah

Pozvánka na 9. ZO

1_Program

3_Kontrola plnění úkolů

4_1_Majetkové záměry - prodej pozemku 2007/2

4_2_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 2118/2

4_3_Majetkové záměry - prodej částí pozemků p.č. 221 a p.č. 219/1

4_4_Majetkové záměry - prodej pozemku p.č. 1872/2

5_1_Rozpočtové opatření 1/2020 - komentář doplněný o návrh

5_2_Rozpočtové opatření 1/2020 - tabulka

5_3_Přehled hospodaření k 29.2.2020

6_1_Veřejná finanční podpora - spolky

6_2_Veřejná finanční podpora - spolky - protinávrh

7_Žádost o dotaci

8_1_Uplatňování územního plánu

8_2_Zpráva o uplatňování ÚP

8_3_Vyhodnocení návrhu Zprávy u uplatňování ÚP

9_Komplexní pozemkové úpravy - zpráva

10_Odměny neuvolněných členů ZO, komisí a výborů

11_1_Vstup do Sdružení místních samospráv

11_2_Autorská práva (OSA)

12_OZV č. 1/2020, o místních poplatcích

13_Zápis KV Regionu Poodří

15_1_Zápis kontrolního výboru

15_2_Zápis finančního výboru

15_3_Zápis komise životního prostředí

16_Delegování na valnou hromadu ASOMPO


Zápis ZO č. 9/2018-2022