Navigace

Obsah

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace pro Moravskoslezský kraj – 3. výzva“ 

Zastupitelstvo obce Kunín na svém 8. zasedání dne 16.12.2019 schválilo usnesením č.  8/12/2019 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace pro Moravskoslezský kraj – 3. výzva“, který umožňuje zájemcům o výměnu kotle na tuhá paliva, prostřednictvím kotlíkových dotací poskytovaných Moravskoslezským krajem, předfinancovat výměnu kotle financemi poskytnutými obcí Kunín formou návratné finanční výpomoci (kotlíkové půjčky).

Žadatelé o kotlíkovou dotaci, kteří již podepsali smlouvu s Moravskoslezským krajem, musí, dle podmínek Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí, podat žádost na kotlíkovou půjčku od obce a splnit podmínky programu.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí

Příloha č. 1_ Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Příloha č. 2_Splátkový kalendář

Příloha č. 3_Potvrzení o souhlasu s inkasem

Příloha č. 4_Čestné prohlášení

Příloha č. 5_ Souhlas k uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci