Navigace

Obsah

Odpady

Svoz komunálního odpadu směsného i separovaného v obci zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svoz bioodpadu zajišťuje obec Kunín.

Směsný odpad 2021

Popelnice a nádoby o objemu 1100 l na směsný odpad se vyváží 1x za 14 dní lichou středu.

leden 6., 20. květen 12., 26. září 1., 15., 29.
únor 3., 17.

červen

9., 23. říjen 13., 27.
březen 3., 17., 31. červenec 7., 21.,  listopad 10., 24.
duben 14., 28. srpen 4., 18. prosinec 8., 22.

Separovaný odpad a sběrový dvůr 2021

Separovaný odpad (papír, plast/tetrapack/kovové obaly, sklo, drobná elektrozařízení) se ukládá do kontejnerů rozmístěných na stanovištích v obci a je svážen zpravidla každý týden v pondělí (plast), ve středu (papír), dle naplněnosti (sklo).
Pro ostatní odpad z domácností (elektrospotřebiče, tuky ze smažení, textil, nábytek, obaly od nebezpečných látek, barev, laků) je určen sběrový dvůr, kam mohou odpad odvážet POUZE občané obce. Na sběrový dvůr je také možné odvážet veškerý separovaný odpad (papír, plast, sklo, kovové obaly, tetrapack).  Sběrový dvůr NENÍ určen pro odpad z podnikatelské činnosti. Na sběrový dvůr není možné odkládat pneumatiky. 

Sběrový dvůr je otevřen 1x za měsíc od 8 do 11 hodin. Po telefonické domluvě (kontakt 608 482 482, Jan Konvička) je možné sběrový dvůr otevřít kdykoliv v době Po - Pá od 8 do 15 hodin. Na jaře a na podzim je organizován sběr objemného odpadu.

16. leden 22. květen (velký sběr) 11. září 
13. únor 19. červen  16. říjen (velký sběr)
13. březen 17. červenec 13. listopad
17. duben  14. srpen 11. prosinec

Bioodpad

Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí a čtvrtek. Svoz bývá přerušen v období prosinec - březen.
Odpad je zpracováván (drcen) v kompostárně, proto je velice důležité, aby občané důsledně dodržovali pravidla pro ukládání odpadu do těchto kontejnerů. Často bývají přeplněné velkými větvemi, pařezy nebo celými keři, což komplikuje jejich vývoz a snižuje jejich kapacitu. Dále z důvodu nevhodného odpadu (stavební suť - cihly, obrubníky, omítky, dřevěné palety, igelitové! pytle s trávou) dochází k poškozování technologie kompostárny. Do kontejnerů nepatří ani uhynulá zvířata a zbytky jídel!

Do kontejnerů na bioodpad patří:

Pro jednorázově velké množství bioodpadu například trávy ze sekání zahrady nebo celých keřů či větví je možné odvést hmotu přímo do kompostárny pana Kubálka - zahradnictví, Kunín č. p. 276, tel. 603 267 477.