Navigace

Obsah


Jednací řád rady

Jednací řád zastupitelstva

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunín

Krizové řízení - koronavirus

Nařízení rady / obce

Návratné finanční výpomoci Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace z MSK - 3. výzva

Obecně závazné vyhlášky

Ostatní dokumenty

Rozpočet obce

Rozpočty (Odersko, Poodří, SOMPO)

Smlouvy uzavřené Obcí

Účetní závěrky obce

Usnesení rady

Veřejná finanční podpora

Veřejné vyhlášky

Základní škola a Mateřská škola Kunín, p. o.

Závěrečný účet obce Kunín

Ztráty a nálezy