Obec Kunín
Kunín

Obecní úřad najdete v náhradních prostorách u tenisových kurtů (příjezd uličkou kolem p. Zlámalíka). Knihovna zůstává na svém místě a je dostupná POUZE výtahem. Stavební úřad je trvale přesunut do Suchdolu nad Odrou.

Volby 2023

Volby prezidenta republiky 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Případné II. kolo volby se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Právo volit prezidenta České republiky má:

občan, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Překážkami v právu volit jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lídí
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

Zásady hlasování

  • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky

- platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem

- nebo platným občanským průkazem 

  • Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
  • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Voličské průkazy:

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu. Vydaný voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí. Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Pokud je žadatelem o voličský průkaz občan s trvalým pobytem na území obce Kunín, o voličský průkaz žádá na Obecním úřadě v Kuníně, Kunín 69:

  • podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem doručeným nejpozději do dne 6. ledna 2023 do 16:00 hod nebo datovou zprávou doručenou nejpozději do dne 6. ledna 2023 do 16:00 hod.
  • osobně nejpozději do dne 11. ledna 2023 do 16:00 hod

Žádost o vydání voličského průkazu (56.38 kB)

Plná moc k převzetí voličského průkazu (55.5 kB)

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: evidence@kunin.cz nebo telefonicky . Ve dnech voleb telefonicky do volební místnosti 602 169 681.

Stanovení sídla a počtu členů OVK (116.16 kB)

Občan

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1
1
2 3 4
2
5
1
6
7 8 9
1
10
3
11
2
12
4
13
3
14
2
15
1
16 17
1
18
1
19 20
1
21
3
22 23
1
24
3
25
4
26
3
27
5
28
1
29
2
30 1 2
1
3
2
4
2

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:33

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky