Kunín - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Šenov - Kunín

Myslivecké sdružení s názvem Šenov - Kunín bylo ustanoveno dne 11. dubna 2003 sloučením dvou bývalých mysliveckých sdružení, a to Mysliveckého sdružení Šenov u N. Jičína a Mysliveckého sdružení Kunín. Sdružení vykonává právo myslivosti na katastrech obcí Šenov u Nového Jičína a Kunína. Myslivecké sdružení má od honebního společenstva Kunín-Šenov u N. Jičína pronajaté dvě honitby o výměře cca 1800 ha.
Myslivecké sdružení má 35 členů. Z toho 33 mužů a 2 ženy. Věkový průměr sdružení je 54 let. U ministerstva vnitra je myslivecké sdružení registrováno jako zájmové sdružení občanů. Jeho činnost se řídí vlastními stanovami a jednacím řádem.
Členové výboru:
Předseda:                       Kužílek Petr, st.
Místopředseda:              Jansa Josef
Myslivecký hospodář:     Kalíšek Lumír
Finanční hospodář:        Jalůvka Zdeněk
Jednatel:                         Navrátil Ladislav
Hlavním posláním mysliveckého sdružení je ochrana, péče a chov zvěře, ochrana přírody a života v přírodě a lov zvěře v rámci zákona o myslivosti. Členství v mysliveckém sdružení je dobrovolné. Na svou činnost si členové přispívají ze svých prostředků nebo přivyděláním na různých akcích a není nikým dotováno.
Velikost a charakter honiteb:
Sdružení hospodaří na dvou honitbách:
Šenov   608 ha
Kunín   1.134 ha
Krajina je z větší části polního charakteru. Dále jsou zde menší lesíky a remízky. Honitby patří do oblasti Regionu Poodří. Obcemi protéká řeka Jičínka a v honitbách se nachází několik menších potůčků, které jsou zdrojem vody pro zvěř.
Z lovné zvěře se v naší honitbě nejčastěji vyskytuje srnec obecný, zajíc polní, prase divoké, bažant obecný, kachna divoká a holub hřivnáč.
Sdružení vlastní 2 chaty. První se nachází v Šenově nad tankodromem (chata pod Salašem), druhá v Kuníně poblíž Lapače (chata Pelikánka). Na chatě Pelikánka pořádáme každý rok v květnu Dětský den a soutěž Mladý ochránce přírody. Chata pod Salašem je využívána pro schůze, hony a jiné akce.

Pravidelně pořádáme Myslivecký ples v Kuníně (leden), Den Země, ve spolupráci se ZŠ v Šenově (duben), Mysliveckou soutěž na chatě Pelikánce v Kuníně (květen) a na Zámecké slavnosti v Kuníně (červen) a Škrpálu v Šenově (srpen) prodáváme myslivecké speciality.