Kunín - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Vyvěšeno: 17. 6. 2019
Mimořádné opatření č.30/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 2. 12. 2020
Záměr pachtu částí pozemků p.č. 33/1 a p.č. 35 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 7. 2021 Datum sejmutí: 25. 7. 2021
Vyvěšeno: 6. 8. 2019 Datum sejmutí: 22. 8. 2019
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 8/141/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 29. 3. 2021 Datum sejmutí: 30. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2/371/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 1. 2. 2021 Datum sejmutí: 2. 2. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 5/50/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 1. 2. 2021 Datum sejmutí: 2. 2. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 6/17/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 1. 2. 2021 Datum sejmutí: 2. 2. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 7/48/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 1. 2021 Datum sejmutí: 22. 1. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 4/220/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 1. 2021 Datum sejmutí: 22. 1. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3/72/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 1. 2021 Datum sejmutí: 22. 1. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1/170/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 4. 12. 2020 Datum sejmutí: 5. 12. 2023
Plán financování obnovy kanalizace na období 2020 - 2029 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2029
Vyvěšeno: 17. 6. 2019
Informace ohledně zpracování osobních údajů Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 28. 5. 2018 Datum sejmutí: 29. 5. 2021
Vyvěšeno: 8. 9. 2016 Datum sejmutí: 24. 9. 2016
Vyvěšeno: 14. 1. 2015
Závěrečný účet za rok 2020 Mikroregion Odersko Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 5. 2021 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření Dobrovolného svazku Regionu Poodří Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 6. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 6. 2022
Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021 - MIKROREGION ODERSKO Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 - MIKROREGION ODERSKO Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 8. 1. 2020
Vyvěšeno: 7. 10. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 12. 1. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 7. 2021
Vyvěšeno: 25. 5. 2021
Smlouva o výpůjčce stavby kabelového vedení VO a stavby příjezdové komunikace - HOMOLA holding s.r.o. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 5. 2021
Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nakládání s odpadem na území obce Kunín Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 5. 2021
Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 4. 2021
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - Společenský život pro Kunín Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 3. 2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 06331961 - Podpora výměny kotlů v Kuníně Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 26. 2. 2021
Smlouva o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP a PO Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 2. 2021 Datum sejmutí: 4. 2. 2022
Smlouva o spolupráci obcí na projektu "Kompostuj s Mikroregionem Odersko" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 3. 2. 2021
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje - Kunín - propojovací komunikace před ZŠ Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 6. 1. 2021
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Kunín - doplnění kanalizace - VFU Brno Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 6. 1. 2021
Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci - kontejnery na textil Dimatex CS, spol. s r.o. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 5. 1. 2021
Smlouva o spolupráci obcí na projektu "STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 12. 2020
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Podpora výměny kotlů v Kuníně Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 12. 2020
Kupní smlouva - Citroen Berlingo Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 10. 2020
Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci obcí na projektu "Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 10. 2020
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Kunín - doplnění kanalizace - ÚZSVM Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 9. 2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Kunín - doplnění kanalizace - Státní pozemkový úřad Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 9. 2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Kunín - doplnění kanalizace - Povodí Odry, s.p. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 9. 2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Propojovací komunikace před základní školou Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 6. 2020
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 6. 2020
Dohoda O2 Profi Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 6. 2020
Smlouva o dílo: Projektová dokumentace: Rekonstrukce bytového domu v obci Kunín Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje - "Projektová dokumentace - rekonstrukce byt.domu" Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 12. 12. 2018
Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů obecní policie Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 21. 11. 2018
Smlouva o zřízení služebnosti Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 19. 11. 2018
Mezitimní závěrka k 30.6.2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 20. 7. 2021 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Mezitimní závěrka k 31.3.2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 23. 6. 2021 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Účetní závěrka obce Kunín k 31.12.2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 3. 2021 Datum sejmutí: 1. 1. 2022
Mezitimní závěrka k 30.9.2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 11. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2022
Mezitimní závěrka k 30.6.2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2022
Mezitimní závěrka k 31.3.2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 1. 2022
Vyvěšeno: 21. 7. 2021 Datum sejmutí: 6. 8. 2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č.1/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 3. 2021 Datum sejmutí: 26. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č.5/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 25. 3. 2021 Datum sejmutí: 26. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 5. 2020 Datum sejmutí: 19. 5. 2023
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 5. 2020 Datum sejmutí: 19. 5. 2023
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č.4/2019 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 7. 2019 Datum sejmutí: 18. 7. 2022
Vyvěšeno: 28. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 8. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
ZŠ a MŠ Kunín - Rozpočet na rok 2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 4. 2. 2021
ZŠ a MŠ Kunín - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 4. 2. 2021
Vyvěšeno: 2. 1. 2019 Datum sejmutí: 18. 1. 2019
Vyvěšeno: 23. 7. 2018
Klíče Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 17. 5. 2017 Datum sejmutí: 18. 5. 2020