Obec Kunín
Kunín

Obecní úřad najdete v náhradních prostorách u tenisových kurtů (příjezd uličkou kolem p. Zlámalíka). Knihovna zůstává na svém místě a je dostupná POUZE výtahem. Stavební úřad je trvale přesunut do Suchdolu nad Odrou.

Odpady

Svoz komunálního odpadu směsného i separovaného v obci zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svoz bioodpadu a plastových pytlů zajišťuje obec Kunín. Plánovací kalendář svozu odpadů ke stažení zde (xls 48 kB) (167 kB) nebo (pdf 161.12 kB) (167.51 kB) 

Směsný komunální odpad 2021

Popelnice a nádoby o objemu 120 l se vyváží 1x za 14 dní lichou středu a 1100 l každou středu.                                                         

Jak správně nakládat s odpady

 • leden 6., 20.
 • únor 3., 17.
 • březen 3., 17., 31.
 • duben 14., 28.
 • květen 12., 26.
 • červen 9., 23.
 • červenec 7., 21.,
 • srpen 4., 18.Jak se daří třídit v MSK
 • září 1., 15., 29.
 • říjen 13., 27.  
 • listopad 10., 24.
 • prosinec 8., 22.

Tříděný odpad a sběrový dvůr 2021

Separovaný odpad (papír (203.57 kB), plast (480.6 kB)/tetrapack/kovové obaly, sklo (547.83 kB), drobná elektrozařízení) se ukládá do kontejnerů rozmístěných na stanovištích v obci a je svážen zpravidla každý týden v pondělí (plast), ve středu (papír), dle naplněnosti (sklo).
Pro ostatní odpad z domácností (elektrospotřebiče, tuky ze smažení, textil, nábytek, obaly od nebezpečných látek, barev, laků, olejů) je určen sběrový dvůr, kam mohou odpad odvážet POUZE občané obce. Na sběrový dvůr je také možné odvážet veškerý separovaný odpad (papír, plast, sklo, kovové obaly, tetrapack, textil).  Sběrový dvůr NENÍ určen pro odpad z podnikatelské činnosti. Na sběrový dvůr není možné odkládat pneumatiky. 
Kontejnery na textil jsou umístěny na stanovištích u sběrového dvora, u kovárny, u bývalé Myslivny, u bytovek u cihelny a také u základní školy. 
NOVĚ byly rozmístěny i nádoby na drobné kovy. Šedé kontejnery se nacházejí na parkovišti u střediska, u kovárny a u sběrového dvora. Jsou určeny na kovové obaly z potravin, nápojů, drogerie, krmení pro zvířata a další drobné kovy z domácností.

Sběrový dvůr je otevřen 1x za měsíc od 8 do 11 hodin. Po telefonické domluvě (kontakt 608 482 482, Jan Konvička) je možné sběrový dvůr otevřít kdykoliv v době Po - Pá od 8 do 15 hodin. Na jaře a na podzim je organizován sběr objemného odpadu.

 • 16. ledenPomůcka pro třídění - recyklační symboly na ledničku
 • 13. únor
 • 13. březen
 • 17. duben
 • 22. květen (velký sběr)
 • 19. červen
 • 17. červenec
 • 14. srpen
 • 11. září 
 • 16. říjen (velký sběr)
 • 13. listopad  
 • 11. prosinec

Pytlový sběr plastů, kovů a tetrapacku

Od dubna je zaveden pytlový sběr plastů. Občané si na obecním úřadě mohou vyzvednout plastové pytle o objemu 120 l a štítky s QR kódy. Do pytlů se sbírá plast, tetrapack a kov tak, jako do žlutých kontejnerů. Odpad je potřeba stlačovat. Po naplnění pytle je potřeba pytel opatřit QR kódem a v den svozu nachystat před dům (ideálně do 7.00). Svoz probíhá 1x měsíčně 1. pondělí v měsíci. 

 • 3. květenTřídění v našem kraji
 • 7. červen
 • 7. červenec (středa)
 • 2. srpen
 • 6. září
 • 4. říjen
 • 1. listopad
 • 6. prosinec

Bioodpad

Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí a čtvrtek. Svoz bývá přerušen v období prosinec - březen. V tomto období mohou občané odvážet odpad přímo do kompostárny p. Kubálka.
Odpad je zpracováván (drcen) v kompostárně, proto je velice důležité, aby občané důsledně dodržovali pravidla pro ukládání odpadu do těchto kontejnerů. Často bývají přeplněné velkými větvemi, pařezy nebo celými keři, což komplikuje jejich vývoz a snižuje jejich kapacitu. Odpad je důležité ukládat do celého objemu kontejneru, případně jej sešlápnout. Dále z důvodu nevhodného odpadu (stavební suť - cihly, obrubníky, omítky, dřevěné palety, igelitové! pytle s trávou) dochází k poškozování technologie kompostárny. Do kontejnerů nepatří ani uhynulá zvířata a zbytky jídel!

Do kontejnerů na bioodpad patří:Biologický odpad

 • travní hmota,
 • plevel, košťály i celé rostliny,
 • listí, hobliny, piliny,
 • jemné nebo drcené větve,
 • listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina a ovoce,
 • odpad ze zeleně z domácností.

Pro jednorázově velké množství bioodpadu například trávy ze sekání zahrady nebo celých keřů či větví je možné odvést hmotu přímo do kompostárny pana Kubálka - zahradnictví, Kunín č. p. 276, tel. 603 267 477.

Občan

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:33

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky