Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Odpady

Svoz komunálního odpadu směsného i separovaného v obci zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Svoz bioodpadu a plastových pytlů zajišťuje obec Kunín. Kalendář svozu odpadů 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 172.33 kB

Směsný komunální odpad 2024

Popelnice se vyváží 1x za 14 dní lichou středu (žlutá známka) nebo 1x za 28 dní (modře označeno - modrá známka) vývozy platí pro občany zapojené do motivačního programu Třídím zodpovědně, abych ušetřil.
svozy

 

Tříděný odpad a sběrový dvůr 2024

Separovaný odpad (papír (203.57 kB), plast (480.6 kB)/tetrapack (550.46 kB)/kovové obaly (530.05 kB), sklo (54Jak správně nakládat s odpady7.83 kB), drobná elektrozařízení) se ukládá do kontejnerů rozmístěných na stanovištích v obci a je svážen zpravidla každý týden v pondělí (plast), ve středu (papír), dle naplněnosti (sklo).
Pro ostatní odpad z domácností (elektrospotřebiče, tuky ze smažení, textil, nábytek, obaly od nebezpečných látek, barev, laků, olejů) je určen sběrový dvůr, kam mohou odpad odvážet POUZE občané obce. Na sběrový dvůr je také možné odvážet veškerý separovaný odpad (papír, plast, sklo, kovové obaly, tetrapack, textil).  Sběrový dvůr NENÍ určen pro odpad z podnikatelské činnosti. Na sběrový dvůr není možné odkládat pneumatiky. 
Kontejnery na textil jsou umístěny na stanovištích u sběrového dvora, u kovárny, u bývalé Myslivny, u bytovek u cihelny a také u základní školy. Pomůcka pro třídění - recyklační symboly na ledničku
NOVĚ byly rozmístěny i nádoby na drobné kovy (530.05 kB). Šedé kontejnery se nacházejí na parkovišti u střediska, u kovárny a u sběrového dvora. Jsou určeny na kovové obaly z potravin, nápojů, drogerie, krmení pro zvířata a další drobné kovy z domácností.

Sběrový dvůr je otevřen 1x za měsíc od 8 do 11 hodin. Po telefonické domluvě (kontakt 704 022 718, Dušan Dočkálek) je možné sběrový dvůr otevřít kdykoliv v době Po - Pá od 8 do 15 hodin. Na jaře a na podzim je organizován sběr objemného odpadu.

tabulka

Pytlový sběr plastů, kovů a tetrapacku

Občané si na obecním úřadě mohou vyzvednout plastové pytle o objemu 120 l a štítky s QR kódy. Do pytlů se sbírá plast, tetrapack a kov tak, jako do žlutých kontejnerů. Odpad je potřeba stlačovat. Po naplnění pytle je potřeba pytel opatřit QR kódem a v den svozu nachystat před dům (ideálně do 7.00).

tabulka 1

Bioodpad

Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí a čtvrtek. Svoz bývá přerušen v období prosinBiologický odpadec - březen. V tomto období mohou občané odvážet odpad přímo do kompostárny p. Kubálka.
Odpad je zpracováván (drcen) v kompostárně, proto je velice důležité, aby občané důsledně dodržovali pravidla pro ukládání odpadu do těchto kontejnerů. Často bývají přeplněné velkými větvemi, pařezy nebo celými keři, což komplikuje jejich vývoz a snižuje jejich kapacitu. Odpad je důležité ukládat do celého objemu kontejneru, případně jej sešlápnout. Dále z důvodu nevhodného odpadu (stavební suť - cihly, obrubníky, omítky, dřevěné palety, igelitové! pytle s trávou) dochází k poškozování technologie kompostárny. Do kontejnerů nepatří ani uhynulá zvířata a zbytky jídel!

Do kontejnerů na bioodpad patří:Třídění v našem kraji

  • travní hmota,
  • plevel, košťály i celé rostliny,
  • listí, hobliny, piliny,
  • jemné nebo drcené větve,
  • listí a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnila zelenina a ovoce,
  • odpad ze zeleně z domácností.

Pro jednorázově velké množství bioodpadu například trávy ze sekání zahrady nebo celých keřů či větví je možné odvést hmotu přímo do kompostárny pana Kubálka - zahradnictví, Kunín č. p. 276, tel. 603 267 477.

Svoz bioodpadu bývá každoročně organizován v období duben - listopad, dle klimatických podmínek. V zimním období svoz neprobíhá. Občané mohou v průběhu zimy bioodpad odvážet přímo do zahradnictví p. Kubálka nebo jej ukládat do svých kompostérů, které obdrželi v letech 2015 a 2021.

Občan

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:09

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky