Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Volby 2024

*

Rozhodnutím prezidenta republiky zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.,      byly vyhlášeny na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu.

Starostka obce Kunín v souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

O Z N A M U J E:

  1. Termín konání voleb:

                                                pátek    7. června 2024 v době od 14:00  do 22:00 hodin

                            sobota   8. června 2024 v době od    8:00 do 14:00 hodin

  1. Místo konání voleb:

         Kulturní sál – přilehlá budova Obecního úřadu, Kunín č.p. 69, 742 53 Kunín – (bývalé kino)

  1. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a občanství jiného členského státu EU.
  3. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky. V den volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
  6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
  7. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat o přenosnou volební schránku na dny voleb na obecním úřadě v Kuníně, kancelář  podatelny nebo telefonicky na tel. č. 556 731 043. Ve dnech voleb může volič o možnost hlasovat mimo volební místnost požádat také příslušnou okrskovou volební komisi; případně telefonicky na tel. čísle 602 169 681.

Kontaktní osoba obecního úřadu Kunín pro volby:                                                              Lenka Gajdošová, referentka tel. 556 731 043 , mobil: 602 169 681 email: gajdosova@kunin.cz

Všechny informace pro voliče najdete také na webu Ministerstva vnitra ČR  

 

Občan

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:09

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky