Obec Kunín
Kunín

Od 20. března 2023 je Obecní úřad ve zrekonstruovaných prostorách. Stavební úřad je zatím stále přesunut do Suchdolu nad Odrou.

Včelařský spolek

Dnešní oficiální název, se kterým jsou včelaři z Kunína spojeni je Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bartošovice na Moravě. Tato základní organizace sdružuje včelaře z Obcí Kunín, Hukovice, Bartošovice a Nová Horka. 

Je registrována v rejstříku ekonomických subjektů pod IČ 62330951. Při své činnosti využívá i e-mail: zobartosovicenamorave@vcelarstvi.cz a bankovní účet č. 0111596441/0300.

Novodobé sdružení včelařského spolku v obci Kunín je zaznamenáno okolo roku 1948, kdy bylo v naší obci zaevidováno 285 včelstev a včelařství bylo na značném vzestupu.

Náš včelařský svaz má za úkol řádně pečovat o svá včelstva, aby byla zabezpečena  opylovací činnost. Našimi dalšími cíli jsou propagovat obor včelařství u veřejnosti a omlazovat členskou základnu ku prospěchu nás všech.

Naše základní organizace je řízena výborem, který se stará o chod organizace a připravuje členské a výborové schůze. V současnosti jsou členy výboru tito níže uvedení lidé:

Nově zvolení členové do výboru ČSV z.s. pro období 2020-2025:

 • Malčík Pavel Bc. - předseda
 • Patrik Chlopčík - jednatel
 • Holuša Lukáš - pokladník
 • Mácha Vladan - důvěrník Bartošovice
 • Provazník Jiří - důvěrník Hukovice

Statistika včelstev:

 • včelařský rok 2020 - k 01.09.2019 - 258 včelstev a k 01.05.2020 - 92 včelstev - včelařů 30
 • včelařský rok 2019 - k 01.09.2018 - 264 včelstev a k 01.05.2019 - 90 včelstev - včelařů 29
 • včelařský rok 2018 - k 01.09.2017 - 248 včelstev a k 01.05.2018 - 155 včelstev - včelařů 28
 • Současný stav  - obec Kunín  - v evidenci 13 včelařů
 • Současný stav  - obec Bartošovice - v evidenci 17 včelařů

Do včelařských statistik jsou zařazení:

 • členové Českého svazu včelařů
 • včelaři bez včelstev
 • právnické osoby
 • neorganizovaní včelaři
 • včelaři hostující na katastrech obcí
 • včelařské kroužky

S ohledem na skutečnost, že naše základní organizace sdružuje včelaře z několika obcí, je činnost v jednotlivých obcích organizována prostřednictvím jednotlivých důvěrníků.

Včelaři z Kunína na požádání pořádají přednášky o včelaření (např. v místní škole), pořádají výstavy k propagaci včelařství, zvou mezi sebe představitele obcí a v poslední době prezentují svou činnost v místním zpravodaji. Taktéž přispívají svými produkty do tomboly místních plesů nebo na pečení perníků místními seniorkami pro pořádání různých akcí v obci. V neposlední řadě jsou nápomocni radou i zkušenostmi v oboru včelařství všem občanům obce.

Naše členská základna má k 1.1.2015 31 členů, kteří zazimovali celkem 256 včelstev. Z tohoto počtu je v Obci Kunín 13 včelařů, kteří zazimovali 80 včelstev. V letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem medu a s chorobami, které decimují naše včelstva po jejich zazimování. Ke konci roku 2014 činí ztráty včelstev v Kuníně u jednotlivých včelařů až 70 %.  Průměrný věk včelařů v celé naší základní organizaci je 57 let, průměrný věk včelařů v Kuníně je 54 let.

Včelaři naší organizace mají umístěna svá včelstva převážně ve dvou oblastech, v CHKO Poodří, které je tvořeno lužními lesy, ale i v oblasti hojně osévanou řepkou olejkou, která je významnou snůškovou plodinou.

V některých letech se stává, že občané Kunína zaregistrují ulétlé roje našich včelařů. Pro odchyt těchto rojů lze využít níže uvedených telefonních kontaktů:

 • Bc. Pavel Malčík – 604 657 243
 • Miroslav Kubový, st. – 605 339 602

Závěrem dovolte citát ze včelařského kalendáře Mudr. J. Hajdůškové a ing. V. Duchače: Mít krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, pocit sounáležitosti s přírodou a láskou ke včelám. Neznám žádný lidský obor lidské činnosti, který přírodě více dává než odebírá.


Včelařský podzim roku 2019

Včelstva jsou již doplněna zásobami pro zimní přežití a nastala poslední fáze léčení a kontrola zdravotního stavu včelstev. Z mnoha stran slyšíme o kolapsových stavech a negativních dopadech na zdravotní stavy včelstev nejenom z důvodů varroázy, ale i ze stresů, virů, plísní a mnoho jiných nástrah ovlivňujících populaci včelího společenství.

Rok 2019 byl z pohledu medové snůšky spíše podprůměrným dle údajů statistického hlášení. V ZO ČSV z.s. Bartošovice n/M, do které patří i včelaři z Kunína je v evidenci k 1.9.2019 - 29 včelařů s 264 včelstvy z toho v obci Kuníně včelaří 12 včelařů s 95 včelstvy. Až předjaří roku 2020 ukáže jak se projevily znepokojující zprávy ve stavech našich včelařů.

Z činnosti spolku pouze ve zkratce: Přednáška o přírodě, včelách i včelařích v pastelkové školce,  bohoslužba za včelaře, přátele i příznivce včelařství, navázání kontaktu s organizátorem úspěšné včelařské výstavy v Kunvaldu.

I když se včelstvu, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestraná péče si udělá to, co se mu bude hodit nejlépe.

Děkujeme všem za účast, pomoc i podporu včelařské činnosti.

jednatel spolku ZO ČSV z.s.


Včelařská vzpomínková prezentace u příležitosti významných dějinných událostí

Na svátek svatého Martina s odkazem a vzpomínkou na válečné veterány a ukončení 1. světové války /před 100 lety 11.11. 1918 v 11 hod. 11 min./ se uskutečnila mše svatá za včelaře a jejich rodinné příslušníky v místním farním kostele v Kuníně. Závěrem byla přednesena i známá Modlitba včelaře. Následné pohoštění před kostelem perníčky s motivem včeliček, medovníkem i specielně vyrobenou medovinou dalo možnost obeznámit zúčastněné se stavem včelstev i včelařů v Kuníně.

Děkujeme Všem, kteří svou účastí v slunném nedělním dopoledni zavzpomínali a podpořili práci včelařů ku prospěchu nás všech.

K příležitosti významné události pro Českou republiku vysadili včelaři 100 stromků lípy srdčité, našeho národního stromu.

citace: "lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848 , kde se lípa stala oficielně stromem Slovanů. Od té doby jí za svůj národní strom považují i Češi." 


Kunínští včelaři ve fotografii

Členská základna se v průběhu let 2014 - 2016 nijak zásadně nezměnila. Obměňovaly se pouze stavy včelstev, zejména pro včelstva nepříznivém období let 2014/2015, kdy došlo k citelným úhynům. Díky trpělivosti a píli včelařů se stavy včelstev v roce 2016 vrátily na dlouhodobý průměr.

Včelaři po této zkušenosti mnohem lépe a zodpovědněji přistupují k pokynům v oblasti preventivních opatření, obměňují technické zázemí v chovech a věnují zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu včel.

Fotogalerie pod textem přibližuje osvětovou činnost místních včelařů v obci, propagaci spolku, účast členů u spřátelených včelařských spolků i jednotlivých včelařů. Zobrazuje práci včelaře praktickými ukázkami a seznamuje širokou veřejnost s přínosy ale i problémy včelaření.


Poděkování včelařům

ZO ČSV Bartošovice poděkovala svým členům příteli  A. ČERŇANOVI - J. SOURALOVI  a  M. KUBOVÉMU za jejich dlouholetou chovatelskou činnost a obětavost, za přínos pro nás i přírodu samou při příležitosti jejich životního jubilea formou Děkovného listu na výroční včelařské schůzi dne 11. 2. 2017.

Výroční schůzeVýroční schůzeObřad za včelaře v místním kostele 11.11.2018 Obřad za včelaře v místním kostele 11.11.2018Nastupující generace potenciálních včelařů - Vánoce 2018Nastupující generace potenciálních včelařů - Vánoce 2018Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Předání děkovného listu členům spolkuPředání děkovného listu členům spolku

 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 31
1
1
1
2
6
3
9
4
2
5
3
6 7 8 9
3
10
7
11
12 13
2
14
1
15
1
16 17
2
18
19 20 21 22 23
2
24
2
25
26 27 28 29 30
1
1
1
2

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:33

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky