Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Včelařský spolek

Dnešní oficiální název, se kterým jsou včelaři z Kunína spojeni je Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bartošovice na Moravě. Tato základní organizace sdružuje včelaře z Obcí Kunín, Hukovice, Bartošovice a Nová Horka. 

Je registrována v rejstříku ekonomických subjektů pod IČ 62330951. Při své činnosti využívá i e-mail: zobartosovicenamorave@vcelarstvi.cz a bankovní účet č. 0111596441/0300.

Novodobé sdružení včelařského spolku v obci Kunín je zaznamenáno okolo roku 1948, kdy bylo v naší obci zaevidováno 285 včelstev a včelařství bylo na značném vzestupu.

Náš včelařský svaz má za úkol řádně pečovat o svá včelstva, aby byla zabezpečena  opylovací činnost. Našimi dalšími cíli jsou propagovat obor včelařství u veřejnosti a omlazovat členskou základnu ku prospěchu nás všech.

Naše základní organizace je řízena výborem, který se stará o chod organizace a připravuje členské a výborové schůze. V současnosti jsou členy výboru tito níže uvedení lidé:

Nově zvolení členové do výboru ČSV z.s. pro období 2020-2025:

 • Malčík Pavel Bc. - předseda
 • Patrik Chlopčík - jednatel
 • Holuša Lukáš - pokladník
 • Mácha Vladan - důvěrník Bartošovice
 • Provazník Jiří - důvěrník Hukovice

Statistika včelstev:

 • včelařský rok 2020 - k 01.09.2019 - 258 včelstev a k 01.05.2020 - 92 včelstev - včelařů 30
 • včelařský rok 2019 - k 01.09.2018 - 264 včelstev a k 01.05.2019 - 90 včelstev - včelařů 29
 • včelařský rok 2018 - k 01.09.2017 - 248 včelstev a k 01.05.2018 - 155 včelstev - včelařů 28
 • Současný stav  - obec Kunín  - v evidenci 13 včelařů
 • Současný stav  - obec Bartošovice - v evidenci 17 včelařů

Do včelařských statistik jsou zařazení:

 • členové Českého svazu včelařů
 • včelaři bez včelstev
 • právnické osoby
 • neorganizovaní včelaři
 • včelaři hostující na katastrech obcí
 • včelařské kroužky

S ohledem na skutečnost, že naše základní organizace sdružuje včelaře z několika obcí, je činnost v jednotlivých obcích organizována prostřednictvím jednotlivých důvěrníků.

Včelaři z Kunína na požádání pořádají přednášky o včelaření (např. v místní škole), pořádají výstavy k propagaci včelařství, zvou mezi sebe představitele obcí a v poslední době prezentují svou činnost v místním zpravodaji. Taktéž přispívají svými produkty do tomboly místních plesů nebo na pečení perníků místními seniorkami pro pořádání různých akcí v obci. V neposlední řadě jsou nápomocni radou i zkušenostmi v oboru včelařství všem občanům obce.

Naše členská základna má k 1.1.2015 31 členů, kteří zazimovali celkem 256 včelstev. Z tohoto počtu je v Obci Kunín 13 včelařů, kteří zazimovali 80 včelstev. V letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem medu a s chorobami, které decimují naše včelstva po jejich zazimování. Ke konci roku 2014 činí ztráty včelstev v Kuníně u jednotlivých včelařů až 70 %.  Průměrný věk včelařů v celé naší základní organizaci je 57 let, průměrný věk včelařů v Kuníně je 54 let.

Včelaři naší organizace mají umístěna svá včelstva převážně ve dvou oblastech, v CHKO Poodří, které je tvořeno lužními lesy, ale i v oblasti hojně osévanou řepkou olejkou, která je významnou snůškovou plodinou.

V některých letech se stává, že občané Kunína zaregistrují ulétlé roje našich včelařů. Pro odchyt těchto rojů lze využít níže uvedených telefonních kontaktů:

 • Bc. Pavel Malčík – 604 657 243
 • Miroslav Kubový, st. – 605 339 602

Závěrem dovolte citát ze včelařského kalendáře Mudr. J. Hajdůškové a ing. V. Duchače: Mít krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, pocit sounáležitosti s přírodou a láskou ke včelám. Neznám žádný lidský obor lidské činnosti, který přírodě více dává než odebírá.


Včelařský podzim roku 2019

Včelstva jsou již doplněna zásobami pro zimní přežití a nastala poslední fáze léčení a kontrola zdravotního stavu včelstev. Z mnoha stran slyšíme o kolapsových stavech a negativních dopadech na zdravotní stavy včelstev nejenom z důvodů varroázy, ale i ze stresů, virů, plísní a mnoho jiných nástrah ovlivňujících populaci včelího společenství.

Rok 2019 byl z pohledu medové snůšky spíše podprůměrným dle údajů statistického hlášení. V ZO ČSV z.s. Bartošovice n/M, do které patří i včelaři z Kunína je v evidenci k 1.9.2019 - 29 včelařů s 264 včelstvy z toho v obci Kuníně včelaří 12 včelařů s 95 včelstvy. Až předjaří roku 2020 ukáže jak se projevily znepokojující zprávy ve stavech našich včelařů.

Z činnosti spolku pouze ve zkratce: Přednáška o přírodě, včelách i včelařích v pastelkové školce,  bohoslužba za včelaře, přátele i příznivce včelařství, navázání kontaktu s organizátorem úspěšné včelařské výstavy v Kunvaldu.

I když se včelstvu, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestraná péče si udělá to, co se mu bude hodit nejlépe.

Děkujeme všem za účast, pomoc i podporu včelařské činnosti.

jednatel spolku ZO ČSV z.s.


Včelařská vzpomínková prezentace u příležitosti významných dějinných událostí

Na svátek svatého Martina s odkazem a vzpomínkou na válečné veterány a ukončení 1. světové války /před 100 lety 11.11. 1918 v 11 hod. 11 min./ se uskutečnila mše svatá za včelaře a jejich rodinné příslušníky v místním farním kostele v Kuníně. Závěrem byla přednesena i známá Modlitba včelaře. Následné pohoštění před kostelem perníčky s motivem včeliček, medovníkem i specielně vyrobenou medovinou dalo možnost obeznámit zúčastněné se stavem včelstev i včelařů v Kuníně.

Děkujeme Všem, kteří svou účastí v slunném nedělním dopoledni zavzpomínali a podpořili práci včelařů ku prospěchu nás všech.

K příležitosti významné události pro Českou republiku vysadili včelaři 100 stromků lípy srdčité, našeho národního stromu.

citace: "lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848 , kde se lípa stala oficielně stromem Slovanů. Od té doby jí za svůj národní strom považují i Češi." 


Kunínští včelaři ve fotografii

Členská základna se v průběhu let 2014 - 2016 nijak zásadně nezměnila. Obměňovaly se pouze stavy včelstev, zejména pro včelstva nepříznivém období let 2014/2015, kdy došlo k citelným úhynům. Díky trpělivosti a píli včelařů se stavy včelstev v roce 2016 vrátily na dlouhodobý průměr.

Včelaři po této zkušenosti mnohem lépe a zodpovědněji přistupují k pokynům v oblasti preventivních opatření, obměňují technické zázemí v chovech a věnují zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu včel.

Fotogalerie pod textem přibližuje osvětovou činnost místních včelařů v obci, propagaci spolku, účast členů u spřátelených včelařských spolků i jednotlivých včelařů. Zobrazuje práci včelaře praktickými ukázkami a seznamuje širokou veřejnost s přínosy ale i problémy včelaření.


Poděkování včelařům

ZO ČSV Bartošovice poděkovala svým členům příteli  A. ČERŇANOVI - J. SOURALOVI  a  M. KUBOVÉMU za jejich dlouholetou chovatelskou činnost a obětavost, za přínos pro nás i přírodu samou při příležitosti jejich životního jubilea formou Děkovného listu na výroční včelařské schůzi dne 11. 2. 2017.

Výroční schůzeVýroční schůzeObřad za včelaře v místním kostele 11.11.2018 Obřad za včelaře v místním kostele 11.11.2018Nastupující generace potenciálních včelařů - Vánoce 2018Nastupující generace potenciálních včelařů - Vánoce 2018Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Prezentace činnosti spolku při soutěžích Vesnice roku 2014 a 2015Předání děkovného listu členům spolkuPředání děkovného listu členům spolku

 

Obec

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:09

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky