Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Obrázek

Informace pro voliče, kde a jak vyřídit volební průkaz

Starostka obce Kunín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

  1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v obci Kunín se uskuteční dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a dne 3. října od 8:00 do 14:00.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Kunín je volební místnost v budově obecního úřadu (obecní knihovna), Kunín č. p. 69 pro voliče celé obce Kunín.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
  6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
  7. Telefonní spojení do volební místnosti je 721 459 505. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • osobně, na ohlašovně Obecního úřadu Kunín, kde bude po prokázání totožnosti žadatele sepsán úřední záznam o vydání voličského průkazu; o vydání voličského průkazu lze požádat do 30. září 2020 do 16:00 hodin,
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče doručené na OÚ Kunín nejpozději 25. září 2020,
  • v elektronické podobě zaslané na OÚ Kunín prostřednictvím datové schránky, nejpozději do 25. září 2020.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tj. v našem případě voleb do Moravskoslezského kraje) a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu.doc

Žádost o vydání voličského průkazu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 31 kB

plna_moc_k_prevzeti_volicskeho_prukazu_jinou_osobou.doc

plna_moc_k_prevzeti_volicskeho_prukazu_jinou_osobou.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB
Datum vložení: 31. 8. 2020 11:48
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2023 15:05
Autor:

Občan

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:09

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky